DEFINISI PENAGIHAN DADAH PDF

Perkara Yang Hendak Dibincangkan: Perbincangan tentang definisi dadah, gejala penyalahgunaan dadah dan akibatnya. Nama: Yu Siao Ling No. Hukuman gantung hanya sebahagian kecil daripada undang-undang dadah di merujuk pada menyeludup dadah melepasi pihak kastam, definisi legal bagi yang boleh didapati di bawah Akta Akta Penagih Dadah (Rawatan dan. (4) Detoksifikasi dan Pemulihan Penagihan dadah (5) Rawatan Pemulihan Carakerja (6) Perkhidmatan Psikiatri Komuniti (7) Perkhidmatan latihan, kursus dan.

Author: Junris Vujinn
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 5 February 2012
Pages: 478
PDF File Size: 16.17 Mb
ePub File Size: 2.6 Mb
ISBN: 689-3-25941-238-3
Downloads: 52104
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yogrel

You need JavaScript enabled to view it. Jabatan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur merupakan koordinator penting bagi program-program perkhidmatan psikiatri klinikal di Malaysia.

Kami menyediakan rawatan psikiatri dan promosi kesihatan mental kepada para pelanggan di sekitar Lembah Kelang dan kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya. VISI Melahirkan satu masyarakat warga kota yang seimbang dan sihat dari segi psikologi, dan memberikan penekanan terhadap promosi kesihatan mental dan pencegahan masalah-masalah psikososial. MISI Membekalkan perkhidmatan kesihatan mental dan psikiatri serta pemulihan yang berkualiti untuk mereka yang mengalami masalah kesihatan mental akut dan kronik agar dapat menikmati kehidupan yang bermutu dan menyediakan keperluan yang mencukupi serta sesuai bagi penjagaan pelanggan yang memerlukan.

Siapakah yang memerlukan rawatan pesakit dalam di wad Psikiatri? Sesiapa yang mengalami masalah emosi, pemikiran dan perubahan tingkahlaku yang mungkin mendatangkan bahaya kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Anda boleh mendapatkan pemeriksaan dari mana-mana doktor yang bertauliah yang kemudiannya akan membuat rujukan ke Jabatan Psikiatri, Hospital Kuala Lumpur.

Ada dua jenis atau cara kemasukan ke wad Psikiatri. Kemasukan wad atas permohonan pesakit selepas pemeriksaan oleh doktor. Saudara-mara terdekat mungkin akan dijemput datang ke wad diluar waktu lawatan sekiranya temubual atau perbincangan dengan doktor perlu diadakan untuk membantu proses penentuan penyakit atau pemulihannya.

Pelawat dikehendaki melapur diri di kaunter keselamatan untuk mendapatkan pas lawatan. Kawasan lawatan dalam wad adalah terhad kepada kawasan yang dibenarkan sahaja. Pelawat boleh mendapatkan bantuan dari Jururawat atau lain-lain anggota yang bertugas semasa lawatan.

Bagaimanakah caranya untuk saya mendapatkan maklumat tentang keadaan pesakit? Maklumat berkenaan saudara-mara yang menjalani rawatan boleh diperolehi melalui doktor atau jururawat semasa membuat lawatan.

Hanya keluarga terdekat sahaja yang layak medapatkan maklumat berkenaan dan ianya tidak boleh dilakukan melalui telefon. Objektif utama unit ini adalah seperti berikut: Menyediakan perkhidmatan pengesanan, pengesahan, perawatan serta pemulihan kepada pesakit pesakit dan penagih penagih yang memerlukannya bagi mencapai pemulihan yang awal.

Memperbaiki dan meninggikan taraf serta pelaksanaan pelan strategi serta program program pemulihan. Menggalakkan penglibatan keluarga untuk bersama-sama membantu rawatan penagih bagi mengurangkan relapse. Memberi tindakkan susulan yang diperlukan oleh jabatan-jabatan lain untuk mengenal pasti penagih baru. Menjalankan tugas mengikut standard operating procedure.

  CATALOGUE CABLOFIL LEGRAND PDF

Pemulihan Carakerja adalah suatu rawatan pemulihan mental, fizikal dan psikososial supaya pesakit dapat mencapai kefungsian yang optima dengan memberi aktiviti yang terapeutik sebagai media rawatan.

Siapakah pesakit yang boleh menyertai Unit Pemulihan Carakerja?

Semua pesakit yang memenuhi kriteria-kriteria di bawah: Umur antara tahun. Boleh berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Malaysia dasah Bahasa Inggeris.

Keadaan pesakit stabil, tiada simptom sikap ganas, impulsif, terlampau restless, sucidal mahupun disorientasi. Pesakit boleh datang dan balik sendiri atau boleh menggunakan pengangkutan awam. Boleh menjaga kebersihan diri. Mengambil ubatan-ubatan secara teratur. Permulaan perlu membawa saudara pengiring. Bilakah masa latihan pemulihan?

Hari Isnin – Khamis 8. Setakat hari ini, belum dikenakan sebarang bayaran. Adakah saya diberi gaji? Tiada sebarang gaji diberikan TETAPI, insentif akan diberikan bergantung kepada penglibatan pesakit di dalam aktiviti-aktiviti yang definjsi di sini.

Selain hukuman mati, ini 5 perkara anda perlu tahu tentang undang-undang dadah di Malaysia.

Berapa lamakah biasanya seseorang pesakit berada di unit ini? Sekurang-kurangnya 3 bulan, bergantung kepada kemajuan pesakit. Bagaimana jika saya mendapat peluang daeah di tempat lain?

Jika ada, teruskan bekerja.

Perkhidmatan yang disediakan di Unit Pemulihan Carakerja: Self Care Skills 4. Self Aware Skills 5. Pemulihan Carakerja ialah kaedah defjnisi dalam rawatan penyakit mental. Para peserta diingatkan bahawa kalian masih perlu pergi ke klinik susulan psikiatri dan mengambil ubatan-ubatan yang diberikan secara teratur. Dengan ini, pandangan negatif stigma terhadap mereka yang mengalami penyakit mental dapat dikurangkan.

Perkhidmatan ini dapat mempertingkatkan kualiti kehidupan mereka yang mengalami penyakit mental, keluarga serta penjaga. Klien perkhidmatan ini adalah pesakit yang telah disahkan mengidap psikosis seperti skizofrenia dan kemurungan yang mempunyai kriteria di bawah: Ia dibahagikan kepada 4 zon.

Batu, Selayang, Jalan Ipoh. Mereka boleh membantu pasukan ini dengan: Sedia menerima kedatangan pasukan perawatan.

Psychiatry – HKLWeb

Memberi pandangan dan maklumat yang tepat mengenai masalah berkaitan dengan klien. Menjelaskan matlamat dan harapan yang ingin dicapai dalam perawatan klien. Meneruskan perawatan yang telah dipersetujui di antara pasukan perawatan dan keluarga.

Penagihwn pasukan perawatan sekiranya keluarga menghadapi krisis dalam mengendalikan klien. Klinik ini menerima rujukan daripada hospital dan klinik kerajaan dan swasta serta rujukan persendirian. Visi Untuk menuju kearah kecemerlangan dalam menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi dan mengutamakan pelanggan melalui cara kerja yang bersistematik, cekap, bertanggungjawab, beretika dan sentiasa berinovatif dalam memperkembangkan mutu kerja.

Piagam Pelanggan Kami menjanjikan layanan yang profesional, mesra, adil dan cekap. Perkhidmatan Klinik Psikologi Klinik Psikologi menyediakan perkhidmatan penilaian psikologi dan juga intervensi psikologi untuk orang dewasa, kanak-kanak, keluarga dan terapi berkumpulan. Prosedur Klinik Klinik Psikologi menerima pelanggan dengan temujanji sahaja.

Penyalahgunaan bahan

Pelanggan hanya boleh dirujukkan oleh doktor perubatan, ahli kesihatan mental, ahli terapi carakerja, ahli patologi pertuturan, kaunselor berdaftar, pekerja sosial, atau guru. Temujanji boleh dibuat oleh ejen merujuk melalui telefon, e-mel atau hadir sendiri. Pelanggan dikehendaki mendaftar diri pada sesi pertama.

  DNV F101 PDF

Dokumen-dokumen yang diperlukan semasa pendaftaran: Caj Klinik Pendaftaran pertama: Penilaian fungsi kognitif biasanya berlansung selama 2 jam, manakala penilaian lain boleh berjalan dari 10 minit sehingga sejam. Sesi pertama biasanya dijalankan selama 1.

Sesi-sesi yang seterusnya biasanya berjalan selama 45 minit sesesi. Klinik Psikologi UPK juga berfungsi sebagai klinik penyelidikan. Anda mungkin diberi peluang untuk menjadi peserta penyelidikan dari masa ke semasa. Pernyertaan penyelidikan mengikut sukarela anda. Jaminan kerahsiaan Semua ahli terapi dibantu dan diberi penyeliaan dalam semua kes klinikal oleh sekumpulan pakar psikologi klinikal yang amat bertauliah.

Kes klinikal dan perbincangan kes hanya dikendalikan oleh penyelia klinikal dan pelatih sahaja. Bahan kes yang tidak digunakan lagi akan dimusnahkan untuk megurangkan risiko identiti pelanggan dari diketahui umum. Also, seven Industry sponsored studies which are headed by psychiatrists are ongoing. One of the main activities this department is actively pursuing at present is the establishment of the National Mental Health Registry.

All cases of Schizophrenia diagnosed on or after 1st January are notifiable. The other National level projects that the department is involved in are the Incest and Rape study and the study entitled Psychophramacogenetic studies in the use of antipsychotics. Both these studies are progressing as planned. The hospital and departmental level research activities are equally challenging and interesting.

Completed suicides in Hospital Kuala Lumpur 2. QOL Quality of Life study 2. Development of Diabetes with Antipsychotics 6. Meaningful day program The studies above are ongoing and are at different stages of planning, execution and completion.

In addition to the above, in line with increasing the knowledge base and promoting an interest in research activities amongst members of the department, a Research Methodology Workshop has been planned. It is scheduled to be held in February, Memberikan latihan dan pendidikan psikiatri dan kesihatan mental kepada kakitangan dan para pelanggan.

Menggalakkan penglibatan kakitangan dalam penyelidikan-penyelidikan dan program peningkatan kualiti. Kemasukan di atas arahan doktor selepas pemeriksaan dan penilaian dilakukan keatas pesakit yang mana pemerhatian lanjut atau rawatan serta-merta perlu dilaksanakan. Kemasukan diatas perintah mahkamah magistrate sekiranya status mental sesaorang itu perlu mendapat laporan Pakar Psikiatri sebelum sesuatu hukuman dijatuhkan keatasnya.

Hjh Salina Abdul Aziz. This email address is being protected from spambots.